Müügitingimused

I. TEGEVUSED JA TINGIMUSED

Tingimused kehtivad kõigile ettevõttele või isikutele (edaspidi Klient) ja kõikidele omandisuhetele, mis tekivad kaupade ostmisel internetipoes www.memorium.ee (edaspidi Kauplus) läbi kaupmeeste osaühingu Hauameister OÜ (edaspidi Müüja). Lisaks kõigile nendele kauplemiste vaheliste suhete tingimustele reguleerivad suhted Müüja , Kaupluse ja Kliendi vahel Eesti Vabariigi õigusaktid.

II. HIND

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Hinnale lisandub postikulu vastavalt valitud tellimismeetodile.

III. OSTUJUHEND ja MAKSEVIIS.

Ostu sooritamiseks vali toode, lisa ostukorvi, kontrolli üle ostukorv, sisesta vajalikud ostuandmed ning vali transpordiviis. Seejärel kinnita kõik valikud ning vali makseviis.

Tellimuse eest tasumiseks on võimalik kasutada pangalinke. Klikates pangalingile, suunab see valitud internetipanka. Sisestades kasutajatunnuse ja paroolid siseneb Ostja oma internetipanka, kus on nähtav juba täidetud maksekorraldus. Maksekorralduses on kirjas summa, mis kuulub tasumisele veebileheküljelt ostetud toodete eest.

Pärast makse sooritamist saad arve e-postile. Meie kodulehel pangatehingud viiakse läbi Montonio Finance OÜ. Selle makseviisi valimiseks vali loendist sobiv pank.

Tasuda on võimalik ülekandega makseviisis määratud pangakontole. Kui valite selle makseviisi aedade tellimisel, makstakse kõigepealt 50% kogukuludest. Ülejäänud 50% makstakse tellitud töö lõpus.

Meie kodulehel aktsepteerime makseid eurodes.

Maksetähtaeg – 2 päeva alates määratud tellimuse dokumendis kuupäevast. Kui perioodi lõppemisel jääb tasu maksmata, tühistatakse tellimus automaatselt.

IV. TARNIMINE.

Kohaletoimetamise viib meie ettevõte kliendi määratud kohta. Kohaletoimetamine Tallinna piires on tasuta. Väljaspool Tallinna, kuid Harjumaa piires maksab kohaletoimetamine 100 €. Väljaspool Harjumaad maksab kohaletoimetamine 150 €.

V. TAGASTUSED.

Kuna Sul ei ole interneti vahendusel tehtud ostude puhul võimalik tootega tutvuda nii põhjalikult kui tavalises kaupluses, võid vastavalt võlaõigusseadusele sidevahendi kaudu sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul ajast, mil toode Sinuni jõudis. Teenuse ostu puhul algab tähtaeg lepingu sõlmimisest.

Pärast kauba kättesaamist nõustub Müüja tagastama kliendile kõik raha makstud kauba eest sama pangakontole, millest kaup tasuti, 14 päeva jooksul.

Tagasipöördumise taganemise õiguse realiseerimiseks peaks Klient hoolikalt avama kauba pakendi ja tagastama kauba pakendiga.

VI. VASTUTUS JA FORCE MAJEURE

Müüja ja Klient vastutavad üksteise ees kahju eest, mis on tekkinud teisele poolele ülalkirjeldatud tingimuste rikkumise tõttu Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud viisil ja summaga.

Müüja ei vastuta Kliendi ees kohustuste täitmata jätmise eest (hilinenud tarne) ja selle tagajärjel tekkinud kahju, kui selle põhjuseks on asjaolud, mida müüja ei suutnud pakkuda või mille eest ta ei saanud mõjutada (nt vääramatu jõud).

VII. NÕUETE ESITAMISE PERIOOD

Müüja vastutab kauba kvaliteedi eest kahe (2) aasta jooksul alates müügikuupäevast. Nõude aluseks on arve, mille klient on tellimuse esitamise järel e-posti teel kätte saanud.

Müüja ei vastuta:

  • Kahjustatud toote eest, kui kahjustus oli tekkinud Kliendi süü või hooletuse tõttu;
  • reeglite või tingimuste rikkumisest põhjustatud toote vigastused või kahjustused;
  • toote normaalne kulumine normaalse kasutamise tõttu;

Kauba defektide korral on Kliendil õigus nõuda Müüjalt nende kõrvaldamist (parandades või asendades sarnasega või samaga, kus puuduvad defektid).

Kui müüja ei suuda defekti kõrvaldada või kaupa asendada, on kliendil õigus ostust taganeda ja nõuda vastavalt kehtivatele seadustele makstud raha tagastamist.

VIII. TEISED ASJAOLUD

Kui registreerite kaupluses ja ostate müüjalt, säilitab klient oma isikuandmed (nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber) ja kogu teabe ostu kohta.

Kõik tellimusprotsessi käigus Kliendilt saadud andmed, mida käsitletakse Müüjana ja Kliendi isikuandmetena, loetakse konfidentsiaalseks informatsiooniks vastavalt isikuandmete töötlemise seadusele parema hanke planeerimiseks ja tarbimisharjumuste analüüsimiseks.

Müüja ei edasta andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud tellimuste edastamise korraldamiseks vajalik miinimum. Kliendil on õigus vaadata Müüja valduses olevaid andmeid ja keelata nende edasine töötlemine.

Kõik kliendi ja müüja vahelised konfliktid lahendatakse läbirääkimiste teel. Müüja vastutab Kliendi kaebuste ja nõuete eest e-posti teel 5 tööpäeva jooksul. Juhul kui konfliktid ei ole võimalik kompromissi teel lahendada, on Kliendil õigus taotleda oma huvide kaitset Tarbijakaitseametis või Tallinna Linnakohtus. Kõik vaidlused, mis tulenevad käesolevate Tingimuste puudumisest või reguleerimata jätmisest, lahendatakse Eesti Vabariigi seaduste alusel.

    Powered by

      Powered by